Komputerowe badanie stóp

Komputerowe badanie postawy ciała i stóp pozwala na szybkie i skuteczne diagnozowanie wady. Badanie jest doskonałym uzupełnieniem tradycyjnej metody oglądowego badania postawy ciała, a dzięki swojej nie inwazyjności  i łatwości z jaką się je wykonuje stanowi bezpośrednie wsparcie w terapii korekcyjnej. Wynik badania jest czytelny i przejrzysty dla Rodzica.

Badanie polega na wykonaniu kamerą wideo komputerowej fotografii. Dzięki specjalnemu systemowi optycznemu komputer wyznacza trójwymiarowy obraz pleców i analizuje 50 parametrów w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej.

Komputerowe badanie stóp daje informację o przestrzennym ukształtowaniu wysklepienia stopy. Pozwala na ocenę stanu wysklepienia podłużnego stopy, kąta koślawości palucha oraz obserwacje sfer podparcia. Można dzięki temu stwierdzić prawidłowość rozłożenia sił nacisku i określić zakres wady.

4 lutego @ 17:00
17:00 — 18:00 (1h)

KSOS Centrum

Brak miejsc