Regulamin Sala gimnastyczna

Regulamin Sala gimnastyczna

Regulamin sali gimnastycznej Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego „Kurdwanów Nowy”  

 1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym głównie do realizacji zajęć z gimnastyki korekcyjnej.
 2. Dopuszcza się wykorzystywanie sali do prowadzenia komercyjnych zajęć (np. joga, pilaste, aerobik, taniec, inne formy gimnastyki).
 3. Ćwiczący przed wejściem na salę gimnastyczną przebierają się w szatni pozostawiając obuwie i ubranie w należytym porzą
 4. Wejście na salę gimnastyczną możliwe jest tylko w zamiennym obuwiu sportowym lub boso.
 5. Przebywanie w sali gimnastycznej ćwiczących dozwolone jest tylko w obecności prowadzącego zajęcia.
 6. Uczeń może opuścić salę gimnastyczną tylko za wiedzą prowadzącego zaję
 7. Wszystkie urządzenia znajdujące się w sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 8. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy po zakończonych zajęciach pozostawić w oznaczonych miejscach.
 9. Uczestnicy zajęć gimnastyki korekcyjnej zobowiązani są przestrzegać poleceń nauczyciela dotyczących szczególnie ładu, porządku i dyscypliny.
 10. Za bezpieczeństwo ćwiczących odpowiedzialny jest prowadzący zaję
 11. Sprzęt i urządzenia sali gimnastycznej przeznaczone są do prowadzenia wyłącznie zajęć z gimnastyki korekcyjnej.
 12. Na sali gimnastycznej obowiązuje zakaz spożywania posiłków.