Zapraszamy do zapisu na zajęcia korekcyjne na rok szkolny 2019/2020.

Zapraszamy do zapisu na zajęcia korekcyjne na rok szkolny 2019/2020.

Zapisy rozpoczną się 2 września 2019r. o godz. 16:00.

Zapisu dziecka można dokonać wyłącznie poprzez Elektroniczny System Zapisów www.zapisy.ksos.pl (wyjątek stanowią grupy wad kończyn dolnych i skolioz zaawansowanych, do których zapisy odbywają się u nauczyciela prowadzącego daną grupę).

Zajęcia dla dzieci z wadami kończyn dolnych odbywają się wyłącznie w KSOS Centrum przy al. Powstania Warszawskiego 6. Zajęcia z grupami skolioz zaawansowanych odbywają się we wszystkich ośrodkach poza MBP Nowa Huta.

Przypominamy, że rejestracja na zajęcia ważna jest na jeden rok szkolny. Każdego roku wymagana jest nowa rejestracja. Podczas nowej rejestracji można użyć loginu i hasła do logowania z ubiegłego roku.

Przed dokonaniem zapisu prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi na stronie:
– Zasadami Elektronicznego Systemu Zapisów i Klauzulą Informacyjną,
– Regulaminem uczestnictwa w zajęciach korekcyjnych KSOS w roku szkolnym 2019/2020.